bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oświadczenia majątkowe

CZYSTY WZÓR DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOpublikował: CreateVision.pl
Publikacja dnia: 30.12.2013
Podpisał: Jan Słaby
Dokument z dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 511